Technológia v pozadí siete AnyDesk: Jednoducho presvedčivá!

Čo je skryté za sieťou AnyDesk? Prečo má sieť AnyDesk takú výraznú prevahu nad všetkými doterajšími riešeniami Remote-Desktop a screensharing? Celkom nový technický začiatok dizajnu a implementácie softvéru tvorí základ tejto výkonnosti:

Videokompresia špeciálne pre grafické ovládacie plochy

Doteraz disponibilné riešenia screensharing a Remote-Desktop aplikujú buď zastaraný a preto málo výkonný postup redukcie obrazových dát (napr. X11, RDP, VNC), alebo postup, ktorý predstavuje koncipovaný obrazový materiál pozostávajúci z fotografií a filmov a je veľmi nevhodný na prenos grafických ovládacích plôch s ich špeciálnymi obrazovými vlastnosťami (JPEG, H.264). Nízke prenosové výkony opakovaných obrazov, nízka kvalita obrazu a vysoké vyťaženie siete znemožňujú pracovať plynule a uvoľnene.

Sieť AnyDesk vsádza so systémom DeskRT na postup špeciálne koncipovaný pre grafické ovládacie plochy (kódovaný). Špeciálne vlastnosti obrazového materiálu, ako sú veľké jednofarebné plochy, vysoké kontrasty, ostré hrany, časové a priestorové opakovanie obrazových prvkov alebo posunutie obrazových obsahov dokáže systém DeskRT efektívne využiť a zreprodukovať vo vysokej kvalite.

Hlboká integrácia do operačného systému

Aby mohol byť systém DeskRT vždy aktuálne zásobovaný dostatkom obrazového materiálu, je bezpodmienečne nutné, tento priamou cestou extrahovať z operačného systému. Bežné rozhrania sú preto spravidla neefektívne.

Vďaka rozsiahlym poznatkom o internom spôsobe práce operačného systému sme mohli sieť AnyDesk vyvinúť tak, aby obrazové dáta získala z operačného systému vždy s maximálnou efektivitou. Za určitých okolností je dokonca možné, vidieť obraz prenesený pomocou siete AnyDesk skôr, ako sa zobrazí na obrazovke zdrojového počítača. Ale aj za normálnych podmienok nie sú opakované prenosové výkony v počte 60 obrázkov za sekundu a latencia menej ako 16 milisekúnd nezvyčajné.

Ideálna spôsobilosť na moderné procesy

Obrazovky a ich rozlíšenia sa neustále zväčšujú; a s tým množstvo obrazových dát, ktoré je potrebné spracovať. Frekvencia taktov moderných procesorov sa však už nezvyšuje. Namiesto toho sa však neustále zvyšuje počet jadier procesorov. Pre moderný softvér dimenzovaný pre vysokú kapacitu dát je preto nesmierne dôležité, aby boli čo najväčšie časti spracovania dát usporiadané paralelne.

Spracovanie obrazov pomocou siete AnyDesk bolo od začiatku dimenzované pre použitie s modernými, viacjadrovými procesormi. Maximálna časť práce je vykonávaná paralelne a môže sa rovnomerne rozdeliť na všetky jadrá procesora počítača.

Multiriadiaca architektúra

Presne tak ako moderné WWW prehliadače vsádza aj sieť AnyDesk na multiriadiacu architektúru. Týmto sa nesmierne zvyšuje robustnosť, lebo následky kolapsu sú lokálne obmedzené. Ak je v sieti AnyDesk paralelne otvorených niekoľko zasadnutí ? nezáleží na tom, či na vstupe alebo výstupe ? v prípade programovej chyby sa vždy zatvorí len príslušné zasadnutie. Ostatné zasadnutia pokračujú ďalej bez zmeny.

Vďaka multiriadiacej architektúre

Multiriadiaca architektúra

Presne tak ako moderné WWW prehliadače vsádza aj sieť AnyDesk na multiriadiacu architektúru. Týmto sa nesmierne zvyšuje robustnosť, lebo následky kolapsu sú lokálne obmedzené. Ak je v sieti AnyDesk paralelne otvorených niekoľko zasadnutí ? nezáleží na tom, či na vstupe alebo výstupe ? v prípade programovej chyby sa vždy zatvorí len príslušné zasadnutie. Ostatné zasadnutia pokračujú ďalej bez zmeny.

Vďaka multiriadiacej architektúre

Serverová sieť bezpečná proti výpadkom vďaka technológii Erlang

Servery, ktoré umožňujú sieťové prepojenie užívateľov siete AnyDesk, s programom Erlang vsádzajú na technológiu, ktorá bola špeciálne vyvinutá pre telekomunikačné aplikácie zabezpečené proti výpadkom.

Priamou výhodou užívateľov siete AnyDesk je hlavne robustnosť a optimalizácia na nízke latencie.

Spoplatnené varianty siete AnyDesk preto ponúkajú oproti mnohým konkurenčným produktom garantovanú minimálnu disponibilitu (SLA).

Porovnanie siete AnyDesk: najrýchlejšie riešenie screensharing na svete!

V porovnaní so všetkými rozšírenými, konkurenčnými produktmi má sieť AnyDesk v oblasti prenosových výkonov opakovaných obrazov a latencie stále výrazný náskok. Toto je možné ľahko dokázať na základe porovnávacích testov. Aj kvalita obrazu je takmer vždy lepšia.

Benchmark PDF