• Twitter
  • Facebook
  • Google+
+1 6479468937

Váš Desktop. Vždy a všade pritom.

Local Desktop Cursor Local Desktop Window
Remote Desktop Cursor Remote Desktop Window
Dozvedieť sa viac

Pracovať spoločne? Mať prístup na aplikácie na cestách? Ukazovať dovolenkové videá priateľom? Pomocou siete AnyDesk to nie je problém. A dáta zostanú doma.

Systém Remote-Desktop si pozrite inými očami!

Systém Remote-Desktop poznáte taký, aký bol doteraz: pomalý a namáhavý. Pri vývoji siete AnyDesk sme urobili krok späť a položili sme si základné otázky. Ako musí systém Remote-Desktop fungovať? Čo je možné dosiahnuť vďaka modernému počítačovému hardvéru? Sieť AnyDesk sme vyvinuli od základu nanovo. DeskRT predstavuje jadro: nový, efektívny spôsob prenosu obrazu, ktorý bol špeciálne koncipovaný pre grafické ovládacie plochy. Tým je sieť AnyDesk o rozhodujúci krok vpred.

O konkurenčných produktoch sa len tvrdí, že tieto budú zabezpečovať plynulý prenos obrazu. Sieť AnyDesk, najrýchlejšia aplikácia Remote-Desktop na svete tento sľub drží. Vďaka sieti AnyDesk sú možné aplikácie, ktoré boli nemysliteľné pomocou doterajšieho softvéru Remote-Desktop.

(viac je lepšie)

Frekvencia opakovateľnosti obrazu

Sieť AnyDesk zabezpečuje prenos v lokálnej sieti a prostredníctvom mnohých internetových pripojení v rozsahu 60 obrázkov za sekundu výrazne vo väčšej miere ako všetky ostatné aplikácie Remote-Desktop. Pohyby zobrazené prostredníctvom siete AnyDesk sú tým na obrazovke reprodukované maximálne plynule, pretože takmer všetky počítačové obrazovky rovnako zreprodukujú 60 obrázkov za sekundu. Vďaka sieti AnyDesk môžete tak pracovať plynule.

(menej je lepšie)

Latencia

Pri práci na vzdialenom Desktop-e je dôležitá minimálna latencia. Čím nižšia latencia, tým rýchlejšie reaguje riadený počítač na zadania. Keďže internetové pripojenia vždy potrebujú istý čas na prenos dát z jedného počítača do iného počítača, je mimoriadne dôležité, aby samotná sieť AnyDesk pokiaľ je to možné, neprodukovala žiadne dodatočné oneskorenie. V lokálnom sieťovom systéme predstavuje latencia siete Any Desk menej ako 16 milisekúnd, a tým je nepozorovateľná.

(menej je lepšie)

Objem dát

V prípade použitia nástroja systému Remote-Desktop prostredníctvom internetu je rozhodujúce čo najefektívnejšie využitie existujúcej šírky pásma. Toto sa vzťahuje hlavne na prácu pomocou mobilných internetových spojení ako je UMTS. Vďaka efektivite šírky pásma siete Anydesk je možné plynule pracovať už od disponibilnej šírky pásma 100 kB/s. Sieť AnyDesk sa ale výrazne lepšie správa aj pri nepatrnejších šírkach pásma ako konkurenčné produkty.

Štýlová nezávislosť

Sieť AnyDesk je ako prvá aplikácia diaľkového prístupu dosť výkonná, aby človek mohol vďaka nej dlhé hodiny pracovať so vzdialeným počítačom plynule a bez únavy. Všetky programy, súbory nastavenia Vášho súkromného alebo služobného počítača sú Vám vždy rýchlo k dispozícii bez komplikovaných konfigurácií siete. A Vaše dáta zostanú tam, kde patria: vo Vašom vlastnom počítači.

Jednoduchá spolupráca

Dosiahnite spoločne viac. Sieť AnyDesk je mimoriadne vhodná aj pre spoluprácu on-line. Vďaka opčnému zobrazeniu dvoch kurzorov myši je možné, spoločne spracovávať texty, obrázky a iné dokumenty. Celkom jednoducho, rýchlo bez toho, aby ste museli dáta zveriť online službe.

Pohodlná diaľková údržba

Pomáhanie je teraz zábavné, lebo je komfortné. Sieť AnyDesk dokáže oveľa viac ako administrácia Remote a support Remote. To ale neznamená, že to nemôže byť dokonalé aj v tejto oblasti. Pri plynulej obsluhe prebieha nastavenie kolegyninej tlačiarne alebo inštalácia nového CRM systému na počítače expedičného oddelenia akoby samé.

Otestujte nás!

Ešte ste skeptickí? Presvedčte sa sami. Sieť AnyDesk ihneď vyskúšajte a pritom nič záväzné nesľubujte. Sieť AnyDesk Free testujte priamo, bez zložitého zadania kontaktných informácií. Sieť AnyDesk môžete stiahnuť tromi kliknutiami na všetky počítače, ktoré chcete diaľkovo ovládať, zaktivovať ju a priamo vytvoriť spojenie. Jednoduchšie to nejde.