AnyDesk 3.0

Úplne kompatibilný so všetkými verziami programov a bezplatnými aktualizáciami.

  • Diaľkový prístup: Váš počítač môžete obsluhovať, kde len chcete. Vaše údaje zostanú doma.
  • Diaľková údržba: Riaďte si počítač z centrálneho sídla. Alebo z ktoréhokoľvek iného miesta.
  • Prezentácia na obrazovke: Pracujte v tíme spoločne na jednom počítači. Pritom nezáleží, kde sa práve nachádza.
Komplexná kontrola nákladov Všetky aktualizácie sú bezplatné a bez reklamy. Programové verzie sú vždy vzájomne kompatibilné. Porovnajte si to s inými firmami a urobte si presný prehľad. V mnohých prípadoch si budete musieť pravidelne kupovať drahé programové aktualizácie pre Vašich zákazníkov.
Maximálna bezpečnosť Vaše údaje zostanú chránené pred neželaným prístupom. AnyDesk využíva bezpečnostnú technológiu TLS 1.2, ktorá sa tiež používa pri online-bankingu. Všetci spojovací účastníci sú verifikovaní inštitútom RSA4096 Public-/Private Key Exchange. Naše servery využívajú maximálne spoľahlivú telekomunikačnú technológiu Erlang.
Maximálna rýchlosť Obrazové údaje diaľkovo ovládaného počítača sú komprimované a prenášané kódom DeskRT, je to inovácia spoločnosti AnyDesk, bezkonkurenčnou prenosovou rýchlosťou 16 milisekúnd pri 60 obrázkoch za sekundu, pričom sú zachované vynikajúce vlastnosti obrázkov. To AnyDesk bez problémov zvládne aj v prípade nepatrných šírok pásiem od 100 kB/s.
Maximálna nezávislosť Nepotrebujete nikoho, kto sedí na druhom konci vedenia a potvrdí Vašu schôdzu. Aj opätovné zavedenie počítača sa dá vykonať celkom nezávisle. Vďaka AnyDesk ste tiež nezávislí od operačného systému. Nezáleží na tom, či ide o Windows, Linux alebo macOS (od 10.10) – všetky počítače sa dajú riadiť tým istým spôsobom a pomocou toho istého malého programu. Čoskoro bude k dispozícii aj pre mobilné zariadenia.
Maximálny komfort AnyDesk hladko a nenápadne prenáša v pozadí, takže Vy môžete nerušene pracovať. Program môžete používať aj bez inštalácie a mimoriadne jednoducho sa ovláda. Vďaka zatiaľ nedosiahnutej efektivite šírky pásma sa dá AnyDesk použiť aj na náročné aplikácie ako napr. strihanie videa.
Lepšie tímy AnyDesk zlepšuje tímovú prácu vo Vašom podniku. Pretože program môžete používať aj na spoluprácu na dokumente na rôznych miestach, na komunikáciu s kolegami, online mítingoch, školeniach o produktoch, seminároch, prezentáciách alebo pri výmene údajov medzi vzdialenými počítačmi.

Dodatočne v profesionálnej a podnikateľskej verzii:

Neobmedzené množstvo pripojení Opcia PowerUser zaručuje, že na každú schôdzu sa môže súčasne pripojiť neobmedzené množstvo hlavných počítačov. Napríklad pre napojenie všetkých domácich zákazníkov v jednom pracovnom kroku na nový software.
Adresár s Speed Dial - priama voľba Vďaka adresári AnyDesk máte spoločne pod kontrolou všetky počítače, ktoré chcete diaľkovo ovládať. Môžete si vytvoriť skupiny, spravovať zákazníkov a kliknutím sa dostať priamo k zákazníkovi. Adresár Vám ukáže rýchly prístup k hlavným počítačom, ktoré sú online a ktoré nie.
Vlastné logo, vlastný priestor mien V aplikácii AnyDesk môžete použiť Vaše firemné logo, a tak ste stále zastúpení pri Vašich zamestnancoch alebo zákazníkoch. Vďaka vlastnému priestoru mien si môžete voľne zadať meno, ktoré podáte ďalej do hlavných počítačov.